Privacy policy, cookiebeleid en disclaimer

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacy Policy

iVendo Marketing neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. In de Privacy policy kunt u lezen hoe iVendo Marketing omgaat met uw persoonsgegevens. Dit gebeurt met de grootste zorgvuldigheid en is bedoeld om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van iVendo Marketing. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid en cookiebeleid te accepteren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

iVendo Marketing kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van iVendo Marketing, maar ook doordat u zelf gegevens aan iVendo Marketing verstrekt via het invullen van een formulier.

iVendo Marketing kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam / naam organisatie
– Functie
– Afdeling
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens
– IP-adres

Betaalgegevens
Om uw bestelling/aanmelding te kunnen betalen maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Adyen/Mollie/Paypal. Adyen/Mollie/Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Wanneer u met iDeal of PayPal betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling aan uw order te kunnen koppelen. Verder gebruiken we uw bankrekeningnummer alleen voor eventuele (gedeeltelijke) terugstorting. Wanneer u met creditcard betaalt, sturen we uw creditcardgegevens vanuit onze beveiligde omgeving rechtstreeks naar Adyen/Mollie/Paypal. Zij voeren onze creditcardbetalingen uit. Hierbij krijgen we uw creditcardgegevens niet te zien, Adyen/Mollie/Paypal vertelt ons alleen of je betaling is gelukt. Of niet. Adyen/Mollie/Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Adyen/Mollie/Paypal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Achteraf betalen
Als u kiest voor de betaaloptie ‘achteraf betalen’, kunnen wij uw kredietwaardigheid toetsen. We maken daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek sturen we uw gegevens aan derden, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen we u bellen of mailen om u te herinneren aan een factuur die is verlopen. Soms voeren anderen dat telefoongesprek voor ons. Ook kunnen we uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

Waarvoor gebruikt iVendo Marketing deze gegevens:

iVendo Marketing verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan iVendo Marketing uw persoonsgegevens gebruiken voor het maken van een overeenkomst en kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening.

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en iVendo Marketing (bijvoorbeeld bij abonnementen, contracten en overeenkomsten);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Om doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld t.b.v. wijzigingen van onze website);
  • Voor targetting op een specifieke doelgroep via social media (audience targeting). Een voorbeeld hiervan is Custom Audience targeting via Facebook waarbij iVendo Marketing specifieke doelgroepen (‘custom audiences’) kan aanmaken op de website van Facebook, onder meer door e-mailadressen te uploaden. Deze doelgroepen krijgen vervolgens specifieke campagnes op Facebook te zien.
  • Soms moeten we klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Uw bestelling leveren / aanmelding verwerken
Voor uw bestelling/ aanmelding hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen/ uw aanmelding verwerken en u op de hoogte houden over uw bestelling/ aanmelding. We geven uw gegevens ook aan derden als dat nodig is voor een bestelling/aanmelding, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en/of distributiecentrum.

Klantenservice
U kunt met ons bellen, mailen en chatten. Om te zorgen dat u verhaal niet twee keer verteld hoeft te worden, onthouden we het. Om onze (klanten)service elke dag een beetje beter maken, analyseren we alle contactmomenten.

Partnerprogramma
Wij hebben een iVendo Marketing Partnerprogramma. Door middel van het partnerprogramma kunnen samenwerkende partners/sites naar onze producten of diensten verwijzen. Indien zo’n verwijzing leidt tot een bestelling/aanmelding dan ontvangt de samenwerkingspartner hiervoor een commissie. Voor een correcte administratie van deze commissies is nodig dat wij bijhouden dat een bezoeker op onze site terecht is gekomen via een link of verwijzing van een samenwerkingspartner. Informatie over wie wat heeft besteld wordt nooit gedeeld met deze samenwerkingspartners.

Mijn iVendoMarketing-account
In uw ‘Mijn iVendoMarketing-account’ staan uw persoonlijke gegevens. Naam, aflever- en factuuradres, geboortedatum, telefoonnummer en inloggegevens. Handig, dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen/aanmeldingen. Dan kunnen we u sneller helpen.

Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Algemene én persoonlijke. Voor de inhoud van persoonlijke nieuwsbrieven, checken we wat u hebt besteld / wanneer u zich heeft aangemeld en welke webpagina’s u heeft bezocht. Uitschrijven kan via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.

Reviews en aanbevelingen
U kunt andere klanten helpen met uw review/ aanbeveling. Door uw ervaringen te delen, geef u anderen een nog beter beeld van een product of dienst. We houden bij welke reviews u schrijft.

Verbetering / optimalisatie
We benaderen u soms voor een klantonderzoek of we vragen je fan/ambassadeur te worden van iVendo Marketing. Verder willen we weten hoe de afhandeling van een klacht ging en wat u van onze nieuwsbrief/ acties vindt. Daarom verzamelen we klantgedrag. Zo kunnen we uw leesgedrag analyseren en content maken die bij uw wensen en verwachtingen past. Dit doen we door unieke bezoeken te registreren, met alle activiteiten die daarbinnen plaatsvinden. Denk hierbij aan het bekijken van pagina’s, ergens op inzoomen of op links klikken. Natuurlijk gaan we altijd netjes met uw gegevens om. Soms voert een derde partij dergelijke onderzoeken voor ons uit. Die houdt zich dan ook aan de privacy-regels.

Acties en aanbiedingen
U laat uw naam en e-mailadres achter wanneer u meedoet aan een iVendo Marketing actie. U hoort dan van ons of u gewonnen hebt. We gebruiken deze gegevens ook om onze acties te analyseren. Als u onze websites en webshops bezoekt, ons leuk-vind op Facebook, of iets bij ons bestelt, onthouden we wat u nodig hebt. Wij doen het zoekwerk en helpen u met mooie aanbiedingen, bijvoorbeeld per mail. We gebruiken uw gegevens ook om onze sites te verbeteren. En om nuttige advertenties te laten zien op bijvoorbeeld Facebook en Twitter.

Bewaartermijn

iVendo Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gegevensopslag

We slaan uw gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Uw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft.

Delen van uw gegevens

iVendo Marketing selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. iVendo Marketing verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Via de website van iVendo Marketing worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd) van uw computer en het tijdstip van opvragen, plus gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. iVendo Marketing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Externe links

iVendo Marketing heeft links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het privacybeleid van iVendo Marketing daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. iVendo Marketing is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Dataminimalisatie

iVendo Marketing verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. iVendo Marketing streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering sturen naar info@ivendo.nl. (of per gewone post: iVendo Marketing., t.a.v. Marketing en Communicatie, Kieler Bocht 5, 9723JA Groningen). iVendo Marketing zal zo snel mogelijk (uiterlijke binnen vier weken) op uw verzoek reageren. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken/af te schermen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Op uw verzoek zal iVendo Marketing, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen. iVendo Marketing is niet verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal iVendo Marketing, nadat zij er op attent is gemaakt dat verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

Beveiliging

iVendo Marketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van iVendo Marketing maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-beveiligingsertificaat uitgegeven door COMODO om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. iVendo Marketing maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde webservers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik van gegevens, of indien u meer informatie wenst over de privacy policy of beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@ivendo.nl.

Wijzigingen

iVendo Marketing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 19 februari 2018.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

iVendo V.O.F.

KvK Groningen: 01159570
BTW nummer: NL8210.54.570B.01

U kunt ons zo bereiken:
Bellen: 050-2101014
Mailen: info@ivendo.nl
Postadres: Kieler Bocht 5, 9723JA Groningen

Indien u nog vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer: (050) 210 10 14 of een e-mail sturen naar info@ivendo.nl.

Disclaimer

iVendo V.O.F. (Kamer van Koophandel: 1159570), hierna te noemen iVendo Marketing, verleent u hierbij toegang tot https://www.ivendo.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. iVendo Marketing behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
iVendo Marketing spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van iVendo Marketing. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot
stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan iVendo Marketing nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij iVendo Marketing. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van iVendo Marketing, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, cookiebeleid en/of disclaimer, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer: (050) 210 10 14 of een e-mail sturen naar info@ivendo.nl.