Privacy Cookie

Privacy beleid

iVendo Marketing neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van het magazine, de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

iVendo Marketing onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. iVendo Marketing gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

+ Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en iVendo Marketing (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers);
+ Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
+ Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
+ Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

iVendo Marketing selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan iVendo Marketing met inachtneming van het voorgenoemde geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: info@ivendo.nl.

iVendo Marketing behoudt zich het recht voor om deze privacybeleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Indien u nog vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer: (050) 210 10 14 of een e-mail sturen naar info@ivendo.nl.

Cookiebeleid

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij algemene en niet-persoonlijke informatie over u verzamelen. De verzameling van deze niet-persoonlijke gegevens gebeurt ofwel door de cookie technologie. Noch onze cookies, noch de gegevens om te kunnen inloggen op onze website zorgen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens. Zij bevatten dus geen persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres.

Als u onze website bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op uw computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook cookie genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om uw bezoek aan onze website effectiever te maken en meer inhoud te geven. Cookies maken het ons ook mogelijk een website op uw interesse en voorkeur af te stemmen.

Ook maakt deze website gebruik van services van derden waaronder Google Analytics. Deze partijen kunnen ook gebruik maken van cookies op onze website. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) kan worden overgebracht naar servers van derden en daar worden opgeslagen.

Deze partijen gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze partijen mogen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens deze partijen verwerken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door deze partijen op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Indien u nog vragen heeft over dit cookiebeleid, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer: (050) 210 10 14 of een e-mail sturen naar info@ivendo.nl.